KONKURS

REGULAMIN KONKURSU

§1

Organizatorem konkursu „The Point Online II 2020/2021” jest Dariusz Kwietniowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Kształcenia Językowego „The Point” z siedzibą w Krakowie przy ul. Monte Cassino 6/65, kod pocztowy 30-337, tel. 12 654 81 92, e-mail: centrum@thepoint.pl, zwany dalej The Point.

§2

Konkurs „The Point Online II 2020/2021”, zwany dalej konkursem jest otwartym konkursem dla uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół średnich, którzy w roku szkolnym 2020/2021 są uczniami szkół podstawowych i średnich z siedzibą w Polsce i w dniu brania udziału w konkursie mają ukończony 13 rok życia. Celem konkursu jest zwiększenie świadomości o korzyściach wynikających z posiadania umiejętności językowych oraz zainteresowanie uczniów rozwojem własnych kompetencji językowych i uzyskaniem bezpłatnej informacji o kursach The Point.

§3

W okresie od 26 października 2020 do 17 czerwca 2021 roku odbywa się I etap konkursu, w trakcie którego osoby zarejestrowane przez The Point jako uczestnicy konkursu wypełniają test online, na podstawie którego zostaną wyłonieni najlepsi uczniowie w każdej szkole.

Pierwszy etap konkursu odbywa się oddzielnie w każdej szkole, online (organizację ustalamy indywidualnie) oraz jest poprzedzony kilkuminutowym wprowadzeniem teoretycznym, dotyczącym potrzeby znajomości języka w dzisiejszych czasach oraz ciekawostek związanych z rozwojem kompetencji językowych. Konkurs jest przeprowadzany w całości w języku polskim. W celu jednoznacznej identyfikacji zwycięzcy etapu szkolnego, uczniowie chcący wziąć udział w I etapie konkursu są zobowiązani do podania swojego imienia, klasy i numeru telefonu.

§4

1. Nagrodami w pierwszym etapie konkursu są akcesoria biurowe The Point oraz akcesoria komputerowe potrzebne do pracy online – co najmniej jeden uczeń każdej szkoły, z której uczniowie przystępują do konkursu, dostanie zestaw gadżetów (mogą to być słuchawki, rozgałęziacze USB, bezprzewodowe głośniki, pendrive’y).

2. Nagrody będą wysyłane do szkół partiami, w każdym miesiącu począwszy od grudnia 2020 do lipca 2021 roku razem z listą zwycięzców zawierającą imię, klasę oraz 3 ostatnie cyfry numeru telefonu zwycięzcy.

§5

Po zakończeniu testu w I etapie konkursu uczniowie mają możliwość wypełnienia formularza kontaktowego (wzór formularza znajduje się w załączniku nr 1). Formularz jest przeznaczony dla osób, które chcą uzyskać bezpłatną informację o kursach. Niezależnie od  wyniku uzyskanego w I etapie konkursu, wszyscy uczniowie, którzy wypełnią formularz kontaktowy, będą mieli możliwość uczestnictwa w drugim etapie konkursu (również online), który pozwoli wyłonić zwycięzców II etapu (finału). Warunkiem uczestnictwa w drugim etapie konkursu jest rejestracja uczestnika na stronie internetowej www.thepoint-fk.pl/xxxxxxxxx (link jest generowany dla każdej klasy/szkoły osobno) poprzez wypełnienie formularza kontaktowego.

§6

II etap konkursu (finał) odbędzie się 18.06.2021.

Informacje na temat szczegółów drugiego etapu konkursu oraz wyniki będą publikowane na facebook.com/centrum.the.point oraz na www.thepoint.pl.

§7

1. W II etapie konkursu (finale) wyłonionych zostanie trzech laureatów konkursu.

Nagrodami głównymi w drugim etapie konkursu są:

I miejsce – laptop, II miejsce – tablet oraz III miejsce – telefon komórkowy. Poza nagrodami głównymi przewidujemy również nagrody pocieszenia.

2. Dodatkowo na ręce Dyrektorów trzech szkół, do których uczęszczają zwycięzcy drugiego etapu konkursu, przekażemy jednosemestralne kursy języka angielskiego dla dorosłych „Enter English Online” na wybranym poziomie zaawansowania, do wykorzystania przez Dyrektora Szkoły lub inną, wskazaną przez niego osobę.

§8

1. Laureata konkursu wyłaniać będzie Komisja Konkursowa, na podstawie wyników testu rozwiązywanego przez uczestników oraz czasu jego wykonania.

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą Dyrektor Ogólnopolski, Dyrektor Operacyjny oraz Koordynator Sekcji Językowych The Point.

§9

Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na www.thepoint.pl oraz będą obowiązywać w terminie 7 dni od dnia ich ogłoszenia.

Załącznik nr 1

Kontakt

Centrum Kształcenia Językowego

"The Point"
ul. Monte Cassino 6/65
30-337 Kraków