KONKURS

REGULAMIN KONKURSU

§1

Organizatorem konkursu „The Point Online II 2020/2021” jest Dariusz Kwietniowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Kształcenia Językowego „The Point” z siedzibą w Krakowie przy ul. Monte Cassino 6/65, kod pocztowy 30-337, tel. 12 654 81 92, e-mail: centrum@thepoint.pl, zwany dalej The Point.

§2

Konkurs „The Point Online II 2020/2021”, zwany dalej konkursem jest otwartym konkursem dla uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół średnich, którzy w roku szkolnym 2020/2021 są uczniami szkół podstawowych i średnich z siedzibą w Polsce. Konkurs dotyczy korzyści związanych z posiadaniem kompetencji językowych.

§3

W okresie od 26 października 2020 do 17 czerwca 2021 roku odbywa się I etap konkursu, w trakcie którego osoby zarejestrowane przez The Point jako uczestnicy konkursu wypełniają test online, na podstawie którego zostaną wyłonieni najlepsi uczniowie w każdej szkole.

Pierwszy etap konkursu odbywa się oddzielnie w każdej szkole, online (organizację ustalamy indywidualnie) oraz jest poprzedzony kilkuminutowym wprowadzeniem teoretycznym, dotyczącym potrzeby znajomości języka w dzisiejszych czasach. Konkurs jest przeprowadzany w całości w języku polskim.

§4

1. Nagrodami w pierwszym etapie konkursu są akcesoria biurowe The Point oraz akcesoria komputerowe potrzebne do pracy online – jeden uczeń każdej szkoły, z której uczniowie przystępują do konkursu, dostanie zestaw gadżetów (m.in. słuchawki, rozgałęziacze USB, bezprzewodowe głośniki, pendrive’y).

2. Nagrody będą wysyłane do szkół partiami, w każdym miesiącu począwszy od grudnia 2020 do lipca 2021 roku.

3. Na ręce Dyrektorów trzech szkół, do których uczęszczają zwycięzcy drugiego etapu konkursu, przekażemy jednosemestralne kursy języka angielskiego dla dorosłych „Enter English Online” na wybranym poziomie zaawansowania, do wykorzystania przez Dyrektora Szkoły lub inną, wskazaną przez niego osobę.

§5

Niezależnie od tego wszyscy uczniowie, którzy wypełnią formularz kontaktowy, będą mieli możliwość uczestnictwa w drugim etapie konkursu (również online), który pozwoli nam wyłonić zwycięzców.

Warunkiem uczestnictwa w drugim etapie konkursu jest rejestracja uczestnika na stronie internetowej www.thepoint-fk.pl/xxxxxxxxx (link jest generowany dla każdej klasy/szkoły osobno) poprzez wypełnienie formularza kontaktowego i wskazanie danych uczestnika (imię, dane kontaktowe – e-mail, numer telefonu ucznia i rodzica, nazwa klasy).

§6

II etap konkursu (finał) odbędzie się 18.06.2021.

§7

W II etapie konkursu (finale) wyłonionych zostanie trzech laureatów konkursu.

Nagrodami głównymi w drugim etapie konkursu są:

I miejsce – laptop, II miejsce – tablet oraz III miejsce – telefon komórkowy. Poza nagrodami głównymi przewidujemy również nagrody pocieszenia.

§8

1. Laureata konkursu wyłaniać będzie Komisja Konkursowa, na podstawie wyników testu rozwiązywanego przez uczestników oraz czasu jego wykonania.

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą Dyrektor Ogólnopolski, Dyrektor Operacyjny oraz Koordynator Sekcji Językowych The Point.

§9

Wszelkie zmiany regulaminu, informacje na temat szczegółów drugiego etapu konkursu oraz wyniki będą publikowane na facebook.com/centrum.the.point oraz na www.thepoint.pl. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na www.thepoint.pl oraz będą obowiązywać w terminie 7 dni od dnia ich ogłoszenia.

Kontakt

Centrum Kształcenia Językowego

"The Point"
ul. Monte Cassino 6/65
30-337 Kraków